Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Jobbe hos oss?

Jobbe hos oss?

FFO søker en engasjert og selvestending jurist til vårt Rettighetssenter.  

FFO har ledig ett årsvikariat i 80 -100 % stilling fra 1. mai.

Stillingen er knyttet til FFOs Rettighetssenter. Oppgavene strekker seg fra juridisk rådgivning og oppfølging av enkeltsaker, til samarbeid med fagpolitiske rådgivere om juridiske spørsmål i interessepolitiske saker, samt deltakelse i arbeidet med oppfølgingen av FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I stillingen ligger det fagpolitiske ansvaret for oppvekst- og utdanningsfeltet i FFO, herunder arbeid med høringer.

Les mer om Rettighetssenteret her.

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet, samarbeidsevne og god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Oppgavene krever master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Personer med annen relevant høyere utdanning kombinert med erfaring på velferdsrettens område, samt oppvekst- og utdanningsfeltet, kan også søke. Relevant praksis vil bli vektlagt. Funksjonshemmede oppfordres til å søke på stillingen.

FFOs sekretariat har et godt og engasjerende arbeidsmiljø. FFO er en IA-bedrift og holder til i Oslo sentrum.

Sted: Mariboes gate 13. 0183 Oslo

Lønn: etter avtale

Søknadsfrist: 4. mars

For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med

Ingunn E. Ulfsten

Fagpolitisk leder

Mobil: 920 26 526  E-post: Ingunn.Ulfsten@ffo.no  

eller

Anne Therese Sortebekk

Faglig leder

Mobil: 966 22 735  E-post: Anne.Therese.Sortebekk@ffo.no

Søknad sendes per e-post til Ingunn.Ulfsten@ffo.no

Om arbeidsgiveren

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner i Norge. 80 medlemsorganisasjoner står tilsluttet FFO og til sammen har de over 335 000 enkeltmedlemmer. FFOs jobb er å fremme felles interessepolitiske saker som er viktige for mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom. Dette arbeidet berører de fleste samfunnsområder. FFO driver også Rettighetssenteret som gir rettshjelp til funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.