Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Kvotering

Kvotering

Definisjonen på moderat og radikal kvotering:

(Fra tidligere kommunaldep. 2008)

Moderat kvotering

  • Utgangspunkt i kvalifikasjonsprinsippet
  • «Likt eller tilnærmet likt kvalifisert”
  • Åpner kun for mindre forskjeller i kvalifikasjonene

 

Radikal kvotering

  • Utgangspunkt i kvalifikasjonsprinsippet
  • Kreves kun at søkeren fyller minstekravene