Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ledermøte - hvor går FFO?

Ledermøte - hvor går FFO?

45 organisasjoner og over 70 av de ledende personene i de ulike organisasjonene samlet seg torsdag til lederemøte.

Både arbeidslivspolitikk for funksjonshemmede og FFOs videre virke ble diskutert.

Medlem av FFOs hovedstyre, Morten Buan, oppfordrer organisasjonene til å engasjere seg i det pågående arbeidet med å forme det fremtidige FFO:

- Skal vi lykkes med å skape et slagkraftig og inkluderende FFO fordrer det aktive medlemsorganisasjoner, samt fylkes- og kommuneledd. Vi trenger at hele familien, store og små, melder seg på og engasjerer seg, sa han fra talerstolen. 

Medlem av valgkomiteen i FFO, Anders Høgre, følgte opp: Vi trenger ja fremfor nei. Send deres kloke hoder til å jobbe med FFO-prosjektet!

Det er fortsatt ikke for sent å melde sin interesse til å sitte i referansegruppen. Fristen går ut fredag 15. april ved midnatt.

10 000 i jobb på 5 år - er det mulig?

Statssekretær i Arbeids- og sosialedepartementet Kristian Dahlberg Hauge (FrP) holdt innlegg om den høye arbeidsledigheten blant funksjonshemmede. 

- Vi har vært gjennom en gullalder i norsk økonomi der vi har hatt en enorm sysselsettingsvekt. Likevel har vi ikke klart å inkludere flere fra utenforskap til arbeid. De gode årene har ikke blitt brukt til å løse en omfattende samfunnsutfordring, sa han. 

Han mener at om vi skal lykkes med inkludering er motiverte arbeidsgivere som våger å ta sjansen en viktig faktor. 

- Arbeidstakere og arbeidsgivere må enklere kunne finne hverande. Opplæring og kvalifisering av arbeidstakere må kombineres med ordinært arbeidsliv. Dersom vi vrir innsatsen mot etterspørselen i arbeidsmarkedet vil det blir mer attraktivt å ansette personen med funksjonshemning, sier statssekretæren. 

Vil trygge arbeidsgiverne

Virkes direktør for Forhandlinger og arbeidslivspolitikk, Inger Lise Blyverket, gir forsamlingen fakta på om arbeidsmarkedet. Blant annet er handelstanden den største private sysselsetteren, mens helse i offentlig sektor er størst. 

- Mange arbeidsgivere tør å ansette, de har et annet perspektiv på hva som er skummelt og hva som ikke er det. Skal flere ansette må vi bygge ned barrierene og begynne å stole på arbeidsgiverne, sier hun.

En av arbeidsgiverne som tør, er Arendal kommune avdeling kjøkken, vaskeri og renhold. Tove Nævisdal som er avdelingsleder forteller om en arbeidsplass der 16 av de ansatte kommer fra land utenfor skandinavia, 16 av de ansatteer  over 60 år og 12 er gradert uføre. Hennes ansatte kommer fra ulike bakgrunnen og har alle ulike utfordringer. 

- Min erfaring er at  de alle er en kjemperessurs på jobb, sier hun og viser stolt frem sine medarbeidere. I 2015 vant Arendal kommune årets IA-pris.