Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ny skolepolitikk fra FFO

Ny skolepolitikk fra FFO

FFO lanserer nytt politisk notat; En skole for alle -en god skolepolitikk.

Funksjonshemmede og kronisk syke elever har noen utfordringer ikke alle har. Skolenotatet tar tak i dette, og finner løsninger.

- En stor utfordring er tilrettelegging, sier Berit Therese Larsen, fagpolitisk leder i FFO. - En ting utformingen av skolebygg, og det å komme seg fysisk inn på skolen. Men når en har kommet inn – må elevene også ha tilgang på det som skjer i skolen, som pensum.

Notatet ble lansert i forbindelse med Arendalsuka 2017.  Fagpolitisk leder Berit Therese Larsen fortalte om FFOs skolepolitikk på likestillingsbenken torsdag 17. august. Se sendingen her:

 

 

FFOs HOVEDANBEFALINGER fra notatet:

 • Et likeverdig opplæringstilbud for barn og unge med funksjonshemninger og kroniske sykdommer må sikres i praksis.
 • Spesialundervisning må gis av faglærte, tilpasses elevens behov, og i størst mulig grad skje i klasserommet.
 • Skriftlige halvårsrapporter for elever med spesialunder-
 • visning/IOP må gjeninnføres.
 • Alle elever må ha tilgang til lære- og skolemateriell
 • tilpasset sine behov.
 • Det fysiske skolemiljøet må være tilgjengelig for alle elever innen 2030.
 • Bevilgede midler til skolehelsetjenesten må øremerkes.
 • Lærere må få kompetanse om tilrettelegging for elever med spesielle behov.
 • Den nye ordningen med mobbeombud må følges nøye.
 • Endringene i opplæringsloven kapittel 9a må evalueres grundig, særlig fjerningen av enkeltvedtak og innføring av aktivitetsplikt.

Les notatet her