Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Nytt verktøy for brukermedvirkning

Nytt verktøy for brukermedvirkning

Fire rykende ferske kortfilmer om brukermedvirkning er resultatet av jakten på et verktøy for å styrke brukermedvirkning i praksis.

NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse) fikk i 2016 midler fra Extrastiftelsen til prosjektet, og har i tett samarbeid med FFO utviklet kortfilmer om muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning.

I filmene blir du kjent med hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig, hvordan en best kan få til medvirkning i utvikling av tilbud, og om rekruttering av brukerrepresentanter.

Brukermedvirkning gir en bedre helsetjeneste

– Det å ta pasienten med på råd, la pasienten bli hørt, det gir en bedre helsetjeneste, forteller Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i FFO, i en av filmene. – Og det interessante er at brukermedvirkning ikke medfører at tjenesten blir dyrere – snarere tvert imot.

 

Hva er brukermedvirkning? from NK LMH on Vimeo.

Brukermedvirkning er en rettighet, et viktig premiss for kvalitet og skal sikre at brukernes behov er i sentrum. Et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner om lærings- og mestringstilbud er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt. Det handler om å anerkjenne brukernes erfaringer på lik linje med fagkunnskap.

Hva kan filmene brukes til?

Bilde fra bak kulissene under filmproduksjonen– Bruk filmene gjerne i ditt arbeid! oppfordrer NK LMH på sine nettsider.
Filmene er først og fremst laget for å belyse ulike muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av lærings- og mestringstilbud. Derfor kan de være nyttige verktøy for å sette i gang diskusjoner, både i undervisningssammenheng og i praksisfeltet. Filmene kan også ha verdi i samhandling og kompetanseoverføring mellom sykehus og kommuner.

NK LMH anbefaler å formulere noen spørsmål i forbindelse med bruk av filmene, spørsmål som kan motivere til selvrefleksjon eller dialog. Et refleksjonsspørsmål bør være åpent og ikke legge opp til et ja- eller nei-svar.

Noen eksempler på refleksjonsspørsmål kan være:

  • Hva ligger i et sidestilt samarbeid?
  • Hvordan kan vi skape en arena der medvirkning og samarbeid har gode vilkår?
  • Hvordan kan vi ivareta brukerne som medvirkere?
  • Hvilke ulike roller kan en bruker medvirke i?

Filmene kan fritt benyttes til visning, men ikke brukes til kommersielle formål eller modifiseres. Filmene ligger tilgjengelig for visning på vimeo.com

De ulike filmene finner du på link her:

Hva er brukermedvirkning

Hvorfor er brukermedvirkning viktig

Hvordan få til brukermedvirkning i praksis

Rekruttering av brukerrepresentanter