Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Prioriter de med størst behov

Prioriter de med størst behov

Tirsdag møtte FFO statsråd for Samferdsel Ketil Solvik-Olsen i kontaktforum for universell utforming i transportsektoren. 

I møtet presenterte FFO sine krav på samferdselsområdet for budsjettet i 2017.

Videre ble innretningen på den nasjonale TT-ordningen, som Stortinget har bestemt skal innføres fra 1. juli 2016, diskutert.

– FFO mener at ordningen kan innrettes slik at de med størst behov får en økt økonomisk ramme, eller tilbys flere turer. Det sa rådgiver i FFO, Cato Lie.

Denne ordningen skal gjelde spesielt for blinde og bevegelseshemmede som ikke kan kjøre egen bil og som ikke kan benytte seg av offentlig transport.

Nasjonal TT-ordning

Det var først under forhandlingene om statsbudsjettet for 2016 at det ble besluttet å etablere en nasjonal TT-ordning.

– Dette har vi jobbet for i veldig mange år og vi er svært glade for at vi endelig har kommet et steg på veien, sier Lie.

Detaljene rundt ordningen jobbes det med i departementet.

– Vi håper å få muligheten til å komme med innspill til innretningen av ordningen, sier Lie.

Universell utforming eller tilretteleggingstiltak?

I møtet ble det også diskutert hvorvidt man skal satse på universell utforming fullt ut eller prioritere flere og mindre kostnadskrevende tilgjengeligstiltak først. Organisasjonene i kontaktforumet har gitt uttrykk for at de ønsker en bred diskusjon om hvorvidt man skal satse på tilgjengelighetstiltak først, før eksempelvis en togstasjon blir fullt ut universelt utformet.

I våre budsjettkrav har vi foreslått å prioritere å gjøre Norge tilgjengelig innen 2020 men at Norge skal være universelt utformet samfunn i 2025.

Kravet vårt kan du lese her.

Fredag 29. januar lanserer regjeringen ny Handlingsplan for universell utforming.

– Vi er spent på innholdet og hvilke mål regjeringen setter seg for den kommende perioden slik at Norge blir universelt utformet innen 2025, sier Lie.