Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Programmet for En sjelden dag 2015 klart

Programmet for En sjelden dag 2015 klart

På linje med andre europeiske land settes sjeldne diagnoser på dagsorden i Norge fredag 27. februar.

Programmet for En sjelden dag 2015 er nå klart. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, har sagt ja til å holde åpningsinnlegget.

«Living with a rare disease – day by day, hand in hand» er i år det internasjonale slagordet. På norsk: «Å leve med en sjelden diagnose». 

På En sjelden dag vil vi få presentert nyheter og framskritt som er viktig for sjeldenområdet samtidig som historier om å leve med en sjelden diagnose gis plass.

Møteleder for dagen er Aslak Bonde.

Det er FFO i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), Helsedirektoratet og Unge Funksjonshemmede som inviterer til En sjelden dag.

Om du er sjelden er du også en del av et stort fellesskap. Sjeldenfeltet representerer mange diagnoser og grupper. «En sjelden dag» vil være en fin måte å markere denne bredden på og samtidig sette viktige spørsmål på dagsorden.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Last ned hele programmet her.