Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Regjeringens første innspillsmøte om FN-konvensjonen

Regjeringens første innspillsmøte om FN-konvensjonen

Barne,- likestillings- diskrimineringsdepartemenet arrangerte tirsdag sitt første innspillsmøte om statens rapport på FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) koordiner arbeidet med Norges første rapportering på FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Statsråd Solveig Horne innledet innspillsmøtet, der mange deltok både fra funksjonshemmedes organisasjoner og andre interessenter.

BLD skisserte tidslinjen for arbeidet fram til avlevering av rapporten høsten 2015:

  • Sivilt samfunn sender inn innspill til BLD
  • De øvrige departementene sender inn sine innspill innen 10. oktober.
  • BLD syr sammen første utkast, som sendes ut på høring.
  • 1. utkastet vil ha høringsfrist 28. februar 2015.
  • 2. utgave vil foreligge i april 2015.

Innspill fra FFO og SAFO

FFO fikk, sammen med SAFO, anledning til å komme med et innspill fra talerstolen under møtet. 

- Denne konvensjonen har vi ventet på lenge. CRPD er en innrømmelse av at funksjonshemmede ikke har fått realisert de menneskrettigheter alle andre har hatt lenge, sa fagpolitisk leder i FFO, Ingunn Ulfsten.Ingunn Ulfsten innleder om rapporteringen på FN-konvensjonen

FFO har fått ansvaret for å koordinere rapporten fra det sivile samfunn, en skyggerapport av den statlige rapporten. Ulfsten pekte på flere spørsmål som er viktig i det statlige arbeidet:

  • Hvordan vil staten vurdere å trekke tolkningserklæringene som ble gitt i forbindelse med ratifiseringen?
  • Hvordan ser regjeringen på en fremtidig inkorporering av CRPD i norsk lov?
  • Hvordan ser regjeringen på en fremtidig signering og ratifisering av tilleggsprotokoll om individuell klagerett?

- Behov for ressurser!

- Å rapportere på en så omfattende konvensjon er et omfattende og tidkrevende arbeid, som det er avgjørende å starte tidlig med. FFO er godt i gang, til tross for manglende finansiering. Vårt mål er at vi kan legge fram en skyggerapport som er gjennomarbeidet, etterrettlig, godt dokumentert og forankret i en god prosess, slik at den har legitimitet blant funksjonshemmede og deres organisasjoner. Vi håper på en finansiering som kan ivareta dette, sa Ulfsten.

 

Les mer om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Send innspill til den statlige rapporten.

Send innspill til skyggerapporten