Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Rehabilitering ignorert i revidert nasjonalbudsjett

Rehabilitering ignorert i revidert nasjonalbudsjett

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2017 lagt frem. Et av FFO sine viktigste krav til 2017-budsjettet var at regjeringen skulle følge opp opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering med øremerkede bevilgninger i hele planperioden. Et helsekrav som ble ignorert i revidert nasjonalbudsjett.

FFO hadde håpet at regjeringens støttepartier Krf og Venstre hadde fått gjennom midler til habilitering og rehabilitering gjennom revidert statsbudsjett.

I Krf sitt alternative budsjett for 2017 ba de regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en langt mer ambisiøs opptrappingsplan. Venstre ønsket 25 millioner ekstra til planen.

Vårt krav om en ambisiøs opptrappingsplan med øremerkede bevilgninger er høyaktuell.

Funksjonshemmede må ta regningen for et dårligere helsetilbud

FFO mener det er mange grunner til at planen som ble lagt frem høsten 2016 ikke er god nok. Den var laget helt uten brukerinvolvering, var lite ambisiøs på brukernes vegne, og kom uten friske midler. Mye av innholdet bygget på innsatser som allerede var i gang gjennom oppfølging av Primærhelsemeldingen. I planen vat det ingen satsing på helt sentrale tiltak som styrking av koordinerende enheter, lærings- og mestringstilbud og likepersonsarbeidet.

Regjeringen kuttet i 315 millioner kroner på helsebudsjettet i statsbudsjettet ved å fjerne sykdomslisten. Bare deler av disse midlene ble satt inn i opptrappingsplanen. Dette taper funksjonshemmede og kronisk syke på samlet sett. 

FFO kommer til å fortsette å kjempe for en Opptrappingsplan med tilhørende friske midler som faktisk styrker innsatsen.

-Nå setter vi vår lit til at KrF og Venstre tar saken videre i forhandlingene. Vi trenger et godt utgangspunkt for å bygge den helsetjenesten fremtidens brukere har behov for.

Les mer om revidert statsbudsjett her