Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Savner fokus på habilitering og rehabilitering

Savner fokus på habilitering og rehabilitering

FFO savner en tidfestning av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

De første meldingene om planen tilsa at den skulle omme i 2016, nå nevnes 2017. Men i årets statsbudsjett står det ikke noe om når den kommer, kun at regjeringen tar sikte på å legge den frem.

- Dette betyr at det skjer veldig lite på rehabiliteringsområdet fortsatt, og slik har det vært altfor lenge. Vi ønsker et konkret tidspunkt på når opptrappingsplanen kommer, og at den skal komme raskt, sier politisk rådgiver Berit Therese Larsen ved FFOs sekretariat i Oslo.

- Vi håper også å få gjennom et krav på 22 millioner kroner for spesifikk rehabilitering i kommunene, legger Larsen til.

Savner øremerking
Helsestasjoner og skolehelsetjenesten styrkes med 200 millioner kroner i budsjettet for 2015, dette blir gitt som frie inntekter til kommunene. I tillegg kommer de 180 millionene som ble bevilget i fjor.

- Dette er en god satsning, men det som bekymrer oss er at dette går som frie inntekter til kommunene, og da er det fare for at pengene ikke brukes til det formålet det er bevilget til. Vi så dessverre eksempler på dette i fjor. Så, det vi ønsker er øremerking av pengene, sier politisk rådgiver ved FFO, Arnfinn Aarnes.

Forventninger til primærhelsemeldingen
FFO forventer at en rekke av medlemsorganisasjonens innspill kommer med i primærhelsemeldingen, som blir lagt frem våren 2015.

- Vi forventer at en rekke punkter som er viktige for oss kommer i primærhelsemeldingen, blant annet styrking av lærings- og mestringstjenestene, kompetansekrav til kommunene og utvikling og styrking av brukermedvirkning på systemnivå i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, selv om det ikke er omtalt i statsbudsjettet for neste år, avslutter Larsen.