Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Si nei til endring i hjelpemiddelordningen

Si nei til endring i hjelpemiddelordningen

FFO, Norges Handikapforbund og Ergoterapeutene har i mars kontaktet kommunale råd i hele Norge og bedt de anbefale sin kommune i sitt høringssvar - å avvise forslag om endringer i hjelpemiddelformidlingen.

Regjeringen har sendt rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling» ut på høring. Forslagene går ut på å redusere den statlige forankringen i folketrygden og også hjelpemiddelsentralenes rolle, ved å overføre ansvaret for viktige hjelpemidler til kommunene og øke bruken av tilskudd. Les om rapporten fra ekspertutvalget på hjelpemiddelformidling.

Bekymret for konsekvensene
Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er svært bekymret for konsekvensene dersom folketrygdens ansvar for hjelpemidler i dagliglivet og bolig overføres til kommunale budsjetter. Dette vil ramme funksjonshemmede hardt, samtidig som kommunene vil få flere oppgaver, uten sikkerhet for at finansieringen er forsvarlig ivaretatt.

Organisasjonene vil derfor at alle landets kommunale råd for funksjonshemmede burde oppfordre sine kommuner til å sende inn høringsuttalelse, hvor kommunen avviser forslaget om å overføre viktige oppgaver, rettigheter, finansiering og faglig formidling fra staten til kommunene.

Betydningen av hjelpemidler
Tekniske hjelpemidler er helt nødvendige for å sikre funksjonshemmede en grunnleggende trygghet og frihet til å greie seg selv. Hjelpemidler gjør det mulig å utføre vanlige aktiviteter som å komme seg inn og ut av egen bolig, dusje, spise, kommunisere og komme seg dit en skal. Hjelpemidler kompenserer for funksjonsnedsettelsen og gjør det mulig å delta i samfunnet, noe som er en grunnleggende menneskerettighet.

Høringsfristen er 21. mai. Bli gjerne med på vårt innspillsmøte, informasjon om møtet og påmelding finner du her.

Les FFOs notat på hjelpemiddelordningen