Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Sivilsamfunnets skyggerapportering

Sivilsamfunnets skyggerapportering

FFO fikk i 2014 ansvaret for å koordinere sivilsamfunnets skyggerapportering til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Skyggerapporten skal gi en beskrivelse av funksjonshemmedes menneskerettighetssituasjon i Norge i dag. Norske myndigheter leverte sin statsrapport til FN-komiteen i juli 2015, og målet er at skyggerapporten skal gi et utfyllende og korrigerende bilde av forholdene.

Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som Norge forpliktet seg til å følge i juni 2013, slår fast at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for funksjonshemmede og forklarer hvordan menneskerettighetene skal forstås og gjennomføres. Dette innebærer blant annet en plikt for statene til å bekjempe diskriminering og jobbe for et mer tilgjengelig samfunn.

Viktig arbeid

FN-komiteen legger stor vekt på skyggerapporter fra det sivile samfunn og har arrangert flere innspillsmøter.

FN har makt til å vurdere om norske myndigheter har gjort jobben sin godt nok, og hvis ikke, så kan komiteen gi anbefalinger til hva norske myndigheter kan gjøre bedre. Det har vært flere tilfeller der kritikk fra FN har ført til endringer i Norge.

Målet vårt er å legge fram en skyggerapport som er gjennomarbeidet, etterrettelig, godt dokumentert og forankret i en god prosess slik at den har legitimitet blant funksjonshemmede og deres organisasjoner.

Tidskrevende

- Å skrive en skyggerapport er et omfattende og tidkrevende arbeid. Derfor har vi fått hjelp av advokat Else Leona McClimans som har erfaring fra denne type arbeid fra tidligere, og vi har etablert en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av representanter fra paraplyorganisasjonene FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede, samt representanter fra utvalgte andre organisasjoner, sier leder av FFOs rettighetssenter, Anne Therese Sortebekk som også leder prosjektet.

Vi har arrangert flere åpne innspillmøter for funksjonshemmedes organisasjoner og andre. Møtene har gitt oss mange nyttige innspill. Mange bidrar inn i arbeidet, også aktører utenfor funksjonshemmedes organisasjoner.

- Organisasjonene tar skyggerapporteringen på største alvor og engasjementet er stort blant aktørene, sier Sortebekk.

Skyggerapporten skal lanseres 3. desember 2015, i forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Les konvensjonsteksten her

Les FFOs brosjyre "Bli kjent med FN-konvensjonen"