Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Skuffet over manglende universell utforming

Skuffet over manglende universell utforming

Ferske tall fra Deltasenteret viser at kun 7 av 10 ferdigstilte undervisningsbygg er universelt utformet.

At bare 7 av 10 av nye skolebygg er universelt utformet, syns vi er svært alvorlig. Her bryter utbygger med loven, sier fagpolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen.

Det er lovpålagt at alle nye undervisningsbygg skal være universelt utformet eller Plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Deltasenteret opplyser at det er flere ulike registreringsverktøy som viser at det ikke er alltid tilfellet at prinsippene om universell utforming følges. Samtidig er målet at alle Statsbyggs arbeids- og publikumsbygg skal være universelt utformet innen 2025.

– Når målet er universell utforming innen ni år er vi forundret over at disse byggene som ble ferdigstilt i fjor, ikke er universelt utformet fra den dagen de kommer i bruk, sier Larsen.

Stenger studenter ute

I praksis betyr det at tre av ti helt nye undervisningsbygg ikke er tilgjengelige for alle studenter. Det igjen kan bety at studenter blir fysisk utestengt fra undervisning.

– At norske utdanningsinstitusjoner stenger unge ute, kan vi ikke godta. Vi forventer at alle skal kunne komme inn og rundt på byggene der de mottar undervisning. Det skulle bare mangle i helt nye bygg, sier Larsen.

FFO får mange henvendelser til Rettighetssenteret vårt om manglende universell utforming og tilgjengelighet. Dette viser at tilgjengelighet er et reelt problem for mange.

Fikk ikke støtte i Stortinget

Heikki Holmås og Karin Andersen (SV) leverte et DOK8-forslag til Stortinget om å ta inn mål om et universelt utformet Norge innen 2035, og tilgjengelig innen 2025.

–  Dette forslaget falt med tre stemmer i Stortinget. Det betyr at flertallet av stortingsrepresentantene våre ikke prioriterer at det norske samfunnet skal være tilgjengelig for alle. Det synliggjør en holdning blant de folkevalgte som vi syns vi er skuffende. I Sverige har Riksdagen vedtatt nasjonale mål på dette området, sier Larsen.

Deltasenteret publiserer også fakta for tilgjengelighet på kommunenivå. 

Tilgjengelige kommunale bygg

Data fra IK-bygg viser at 84 % av kommunale bygninger er tilgjengelige pr. 2016

Skoler (80 %)

Barnehager (79 %)

Kulturbygg (79 %)

Denne delen av offentlige bygg har pr. 2016 dårligst tilgjengelighet. Best ut kommer sykehjem (91 %) og omsorgsbygg (90 %).

4 % av hovedatkomstene og 75 % av i byggene Statsbygg forvalter er per i dag trinnfrie.

Tilgjengeligheten varierer mellom de ulike regionene.

Tall over tilgjengelige inngangspartier

Det kommer frem at 7 % av inngangspartiene er tilgjengelige for brukere av manuell rullestol. For brukere av elektrisk rullestol er 25 % tilgjengelige, mens 13 % er tilgjengelige for personer med nedsatt syn. For alle brukergruppene er det registrert andeler i kategorien «delvis tilgjengelig». Det vil si at det er mindre tiltak som kan gjøres før disse er helt tilgjengelige.

Referanse: https://www.bufdir.no/uu/Nytt/7_av_10_ferdigstilte_undervisningsbygg_er_universelt_utformet/