Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Søk Extrastiftelsen gjennom FFO

Søk Extrastiftelsen gjennom FFO

FFO inviterer miljøer som arbeider med funksjonshemmede og kronisk syke til å søke om prosjektmidler for å realisere gode ideer.

Når du skal søke gjennom FFO ønsker vi at det i første omgang utarbeides en kort prosjektskisse som sendes til oss innen 5. april. Denne skissen vil danne grunnlaget for en vurdering av hvorvidt vi vil gå inn for et videre samarbeid om en prosjektsøknad, eller ikke. Dersom vi ønsker å samarbeide videre, skal en ferdig prosjektbeskrivelse være ferdig til 15. april.

Ta gjerne kontakt med Øivind Skotland for nærmere informasjon på tel 96622732 eller på mail: oivind.skotland(a)ffo.no

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (ExtraStiftelsen) består av 28 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, som står bak TV-spillet Extra. Overskuddet fra dette spillet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, og hvert år deler ExtraStiftelsen ut over 200 millioner kroner til ulike prosjekter. Søknader om prosjektmidler fra Extrastiftelsen må gå gjennom frivillige, humanitære organisasjoner. Nærmere informasjon om hva det kan søkes om midler til kan du lese her.