Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Staten om funksjonshemmedes rettigheter

Staten om funksjonshemmedes rettigheter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut rapporten "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" på høring.

Dette er Norges første rapport til FN om Norges implementering av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rapporten skal gi et overblikk over norsk politikk for personer med nedsatt funksjonsevne, samtidig som at regjeringen redegjør for tiltak og utfordringer under de enkelte artiklene. Rapporten følger FNs retningslinjer for rapportering.

- Statens rapport er viktig. Sivilt samfunn har nå anledning til å komme med kommentarer til det som står der, om vi er enig eller ikke eller om noe mangler. Men departementet står fritt å bestemme om kommentarene tas med i rapporten eller ikke, forteller prosjektleder for skyggerapporteringen i FFO, Anne Therese Sortebekk.

FFO koordinerer arbeidet med skyggerapporten for sivil samfunn.

- Rapporten fra staten er også viktig for vårt arbeid med skyggerapporten fra sivilt samfunn. Hvis vi mener at det som står i statens rapport er feil eller mangelfullt, er det viktig at vi får det med i skyggerapporten, forteller hun.

Skyggerapporten skal være ferdig mot slutten av året og vil bli sendt ut på høring.

Les mer om FFOs arbeid med skyggerapporteringen til CRPD.

Les statsrapporten på BLDs nettsider