Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Statsbudsjettet

Statsbudsjettet

«Den samme regjeringen som for ett år siden ville spare 600 millioner kroner på å
fjerne barnetillegget til uføretrygdede, bevilger nå 2,7 milliarder årlig til
gifte- og samboende alderspensjonister uten å blunke, sier Knut Magne Ellingsen
styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

«Dette er et forslag helt uten sosial profil, og vi merker oss hvilke grupper regjeringen synes det er
greit å kutte til».«Man bør heller løfte tilbake midler i kompenserende ordninger for dem med store sykdomsutgifter. Det er også behov for å styrke bostøtten for uføretrygdende, og NAV har mange store oppgaver foran seg. Prosesser den nåværende FrP-statsråden Robert Eriksson har gått i bresjen for tidligere», sier Ellingsen i FFO.

Fradrag for store sykdomsutgifter
I 2012 mistet mange kronisk syke og funksjonshemmede muligheten til fradrag for store sykdomsutgifter. Dette har gitt store negative konsekvenser for den enkeltes privatøkonomi. Heldigvis stoppet Solberg-regjeringen utfasingen i 2013 og ville lage en ny ordning.

«Saken har nå ligget på finansminister Siv Jensens bord i snart to år. Imens må mange med store sykdomsutgifter betale hele regningen selv. Vi forventet at regjeringen kom med denne ordningen i dette statsbudsjettet og ikke at vi fortsatt må slåss for småpenger», sier Ellingsen i FFO.