Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Sterkt bekymret for barnas rettsikkerhet

Sterkt bekymret for barnas rettsikkerhet

- Funksjonshemmede barn og barn med kronisk sykdom opplever å bli mobbet i skolen i større grad enn andre barn, fortalte fagpolitisk leder Berit Therese Larsen under åpen høring på endringer i opplæringsloven.

- De barna blir ekskludert fra fellesskapet, og det er også nylig dokumentert fra barneombudets side at det er store utfordringer rundt tilrettelegging av undervisning og spesialundervisning.

Hun og FFO-rådgiver Katja Brox uttrykte sterk bekymring for barnas rettssikkerhet i det nye lovforslaget under høringen i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Dette skrev også Dagsavisen 28. mars.

Rettssikkerhet fjernes med lovforslaget
FFO mener at rettssikkerhet fjernes med dette lovforslaget, blant annet ved å ta bort retten til enkeltvedtak. Når departementet ønsker å fjerne enkeltvedtak på skolenivå, fjerner det samtidig alle rettighetene som borgerne har etter reglene i forvaltningsloven.

FFO har tidligere tatt til ordet for en uavhengig instans, som for eksempel et skoleombud, og gjorde også det i høringsmøtet.

- I alt fremstår dette lovforslaget som uferdig og som en svekkelse av elevenes rettigheter, konkluderte Larsen.

FFO ba komiteen om at forslaget skulle sendes tilbake for en nærmere utredning. Og da med en forutsetning om barnas beste som hovedprinsipp, og at den nye loven gir sterkere vern til elever enn det de har i dag.

Komiteens innstilling til Stortinget vil være klar i mai.