Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Tiden er ute for å bruke midler på tiltak som ikke funker

Tiden er ute for å bruke midler på tiltak som ikke funker

Denne uken møtte vi med statsråd Morten Bakke (H) for å diskutere de varslede prosessene som skal lede til at flere med funksjonsnedsettelse og hull i CVen kommer i jobb.

Regjeringen har satt i gang tre løp som er relevante for våre målgrupper: Sysselsettingsutvalget, inkluderingsdugnad og reforhandling av reforhandling av IA-avtale. Bakke oppfordrer oss til å komme med innspill til alle tre prosesser.

Måltall på 5 prosent

I regjeringserklæringen som kom i fjor høst ble det fastsatt et måltall. 5 prosent av nyansettelser i staten skal være personer med funksjonshemming.

FFO er svært positive til tallfestingen ettersom dette er noe vi har oppfordret til i statsbudsjettkravet våre.

– Det er et positivt skritt i riktig retning, sier Elvestad i møtet og får svar av Bakke: 

– Staten har vært en sinke på dette området. 5 prosent er en tydelig målsetning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) jobber nå med å operasjonalisere hvordan dette målet skal nås i praksis.

Lover å involvere organisasjonene

I forbindelse med statsbudsjettet lanserte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) et ekspertutvalg som skal gjennomgå og komme med hensiktsmessige løsninger til hvordan flere med funksjonshemming skal komme i jobb.

Vi har ønsket oss med på dette arbeidet som representant for målgruppen som skal ansettes.

– FFO vil bli koblet på dette arbeidet på en hensiktsmessig måte, forteller Bakke.

Som en del av regjeringsplattformen lanserte regjeringen at de ønsker å invitere brukerorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og sosiale entreprenører med flere, for å finne gode løsninger i fellesskap. Men vi har ennå ikke sett hvordan vi skal trekkes med i dette arbeidet.

– Selv om det er bra at vi inviteres til å komme med skriftlige innspill er jeg imidlertid ikke helt fornøyd, sier Elvestad. Å gi innspill er kun enveiskommunikasjon.

– Det finnes ingen quick fix for å få flere i jobb. Vi trenger å dele erfaringer og utvikle løsningene sammen. Det er sånn vi blir gode og kan bryte ned barrierer. Regjeringen er opptatt av partssamarbeidet. I dette er kanskje den viktigste parten, de som skal sysselsettes, satt på gangen.

IA-avtale uten resultat

IA-avtalen utgår ved årsskiftet og skal reforhandles. Resultatene har ikke vært gode så langt, til tross for tung satsning. 

– Vi er i gang med å se på virkemiddelbruk på IA-avtalen. Vi er ikke fornøyde med resultatene for delmål 2. Nå er tiden over for å bruke midler på tiltak som ikke virker, sier Bakke og utfordrer FFO på å komme med forslag til hvilke tiltak det bør brukes mer av, og hvilke som det kan brukes mindre av.