Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Universell utforming av Norge på riktig spor

Universell utforming av Norge på riktig spor

Cato Lie på FFOs budsjettseminar

Under FFOs budsjettkonferanse i oktober guidet FFOs rådgiver Cato Lie medlemsorganisasjonene gjennom statsbudsjettet på tema universell utforming. - Vi ser mer og mer eksempler på universelt utformede løsninger, sa Lie. - Samtidig gjenstår det mye.

I dag omfattes 7 fylker av TT-ordningen, som sikrer rullestolbrukere og blinde rett på en andel gratis taxiturer. I FFOs krav til statsbudsjettet ber FFO om mer penger til den nasjonale TT-ordningen.

I statsbudsjettet legges det ikke opp til at flere fylker blir inkludert, men en videreføring av ordningen for fylkene som allerede er omfattet av den.
- De kan ikke gi noen fylker en nasjonal ordning, men ikke alle, sa Lie. - Det er en logisk brist, og dette skal FFO følge opp.


- FFO må jobbe for å sikre fremdrift i arbeidet med å gjøre togstasjoner universelt utformet. Status er at av 336 togstasjoner er 23 universelt utformet, og 98 tilgjengelige, fortalte FFO-rådgiveren.

En liten seier for FFO

En god nyhet Lie formidlet forsamlingen var at stasjoner nå skal gjøres tilgjengelige i påvente av at de blir universelt utformet. - Det er gledelig, og i tråd med FFO sine anbefalinger, sa Lie, og omtalte det som en liten seier for FFO. I FFOs krav til statsbudsjettet ba FFO regjeringen om å sikre tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med å gjøre togstasjoner tilgjengelige for funksjonshemmede. FFO har bedt om at 18 stasjoner blir universelt utformet i 2018, og at 30 gjøres tilgjengelige.

FFOs budsjettkonferanse 2017Nytt: assistanse til busspassasjerer i tre byer

Kollektivknutepunkt i Oslo, Lillehammer og Bergen skal tilby assistanse til busspassasjerer med nedsatt funksjonsevne.
– Totalt er dette er nytt og positivt. Det er fint at assisteringspersonell kan hjelpe av og på bussen. Cato Lie minte samtidig forsamlingen på at sjåføren fortsatt har en nøkkelrolle for å sørge for ombordstigning.


Tilgjengelige bygg for alle

FFO har anbefalt at 2035 settes som endelig frist for universell utforming av eksisterende bygg, samt legge dette inn i en forpliktende handlingsplan.
- FFO er med på utarbeidelse av et veikart med mål om at alle skolene skal være universelt utformet innen 2030. Fristen for at de skal være tilgjengelige må settes til 2025, påpekte Lie.

FFO ser behovet for midler som skal stimulere til at offentlige bygg skal være tilgjengelige innen 2015. Det kan for eksempel være en nasjonal ordning med boligtilpassingstilskudd gjennom Husbanken.

I etterkant av FFOs budsjettkonferanse skal FFO i høring på Stortinget i Transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet.