Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / UU i Nasjonal Transportplan

UU i Nasjonal Transportplan

I juni avgjør Stortinget Nasjonal tranportplan (NTP). FFO har vært tydelige på at universell utforming fortsatt må opprettholdes som mål.

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO- I dag er 70 prosent av norske togstasjoner utilgjengelige for store deler av befolkningen, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO. - Derfor mener vi det er viktig at universell utforming opprettholdes som hovedmål i NTP.

NTP 2018-29 stadfester retningen de neste tolv årene for de overordnede og langsiktige målene i transportpolitikken.

 

Transport en frihetskamp i hverdagslivet for mange
17 prosent av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse. I en undersøkelse gjort av Sintef (2015) sier 46 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne at transport er en utfordring i hverdagslivet.

- Om NTP skal følge opp egen intensjon om at «alle trafikantgrupper skal tilbys et pålitelig transportsystem hele året» må ambisjonsnivået på universell utforming og tilgjengelighet økes, sier FFO sin generalsekretær.
- Et hovedproblem for mange er å komme av og på transportmiddelet. Derfor er universell utforming og tilgjengelighetskrav viktig i denne frihetskampen. Dessverre finnes det få indikasjoner på økt satsing på universell utforming og tilgjengelighet i NTP.

 

Holdeplasser ikke tilpasset transportmidlene
FFO har lenge samarbeidet med Jernbaneverket og Vegdirektoratet om universell utforming. Bussholdeplassene og perrongene er ikke tilpasset transportmidlene. På 17 år er 28 stasjoner blitt universelt utformet, mindre enn to i året. For holdeplasser gjenstår mange tusen. Med denne fremdriften vil busser og tog gå ut på dato før alle stasjoner er ferdig universelt utformet. FFO mener at forslag til ny NTP ikke tar grep for å få fart på dette.

Transportetaten må bli tilgjengelig innen 2025
- Universell utforming må opprettholdes som hovedmål i NTP, sier Elvestad. - Universell utforming er et høyere ambisjonsnivå enn «bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet», og må settes som hovedmål i NTP.

Det må satses målrettet og effektivt på å gjøre transportetaten tilgjengelig innen 2025 og universelt utformet innen 2035, slik FFO anbefaler i vårt politiske notat "Veien til et universelt utformet samfunn".