Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Retningslinjer for varsling av seksuell trakassering

Retningslinjer for varsling av seksuell trakassering

FFO skal være en organisasjon der seksuell trakassering ikke forekommer. Derfor har vi nå, etter vedtak på Kongressen i 2011, utarbeidet egne retningslinjer for hvordan man går frem dersom slike saker oppstår.

Hensikten er at retningslinjene for varsling i saker om seksuell trakassering og overgrep skal kunne brukes av FFO, våre organisasjonsledd og medlemsorganisasjonene.

Forsiden på FFOs retningslinjer.Alle organisasjonsledd og organisasjoner i FFO har et ansvar både i å forebygge og hindre dette. Seksuell trakassering er ofte knyttet til maktubalanse. Det påhviler personer i ledende posisjoner å være seg bevisst dette forhold, og ikke utnytte det til seksuelle handlinger.

Retningslinjene er ment til bruk internt i FFO og i FFOs medlemsorganisasjoner. De er nå lagt ut på nettsidene til FFO, både i trykkekvalitet og utskriftvennlig versjon.

Her kan du laste ned retningslinjene i saker om seksuell trakassering og overgrep (pdf).