Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Vi vil være med på utredningen, Bent Høie!

Vi vil være med på utredningen, Bent Høie!

Prioriteringer i kommunehelsetjenesten skal utredes. Det er FFO positive til.

Fredag 3. juni ble meldingen «Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering» lansert av statsråd Bent Høie (H). I fremleggingen av meldingen sier Høie at det skal sette ned et utvalg som skal utrede hvordan prioritering i kommunehelsetjenesten skal operasjonaliseres. FFO mener det er et klokt valg å gjøre en utredning av kommunehelsetilbudet for at også kommunehelsetjenesten skal inngå som en del av prioriteringsarbeidet.

FFO representerer mange organisasjoner for pasienter med kroniske sykdommer. Omtrent 1 million av den norske befolkningen lever i dag med en kronisk sykdom, og det er i kommunene de fleste de fleste med kroniske sykdommer benytter seg av helsetjenester. Derfor ønsker FFO å bidra med brukerstemmen til dette arbeidet - for å sikre at kronikere blir ivaretatt når prioriteringene blir iverksatt. 

Sjeldne spesielt ivaretatt

Mange av FFOs små organisasjoner representerer sjeldne diagnoser. Vi er glade for at disse blir behandlet særskilt i den ferske prioriteringsmeldingen. Noen pasienter har sjeldne diagnoser som er svært alvorlige og som vil kunne kreve en annen tenkning. Det sa statsråden da han la frem meldingen.

Høie peker blant annet på forhold som dokumentasjon av tilstand og effekt av behandlingen, noe som kan være vanskelig å spore. Siden kostnaden er større, det er færre pasienter å dele kostnaden på og denne gruppen har en alvorlig tilstand, vil disse forholdene tas med i en totalvurdering. Det er bra at Høie ser denne gruppen. Samtidig er det rundt 1 million andre brukere der ute som trenger å bli sett og hørt av kommunehelsetjenesten. 

Statsråden er opptatt av at brukerne representeres i prioriteringer, på alle nivåer. FFO representerer brukersiden og ønsker å følge opp dette arbeidet. Vi mener det er viktig at kronikere i alle deler av landet får den helsetjenesten de har behov for og krav på.

Prioriteringsmeldingen kan du lese her