Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / Arrangementer

Arrangementer

 • Den norske kirke ønsker å bidra til økt likestilling og deltakelse av mennesker med funksjonshemming, innfri likestillings- og diskrimineringsloven og støtte opp under realiseringen av FNs bærekraftsmål.

  02.06 - 21.06.2021

  Påmelding
 • FFO etablerer et eget nettverk om digitalisering!

  Den digitale utviklingen preger samfunnsutviklingen og skjer i stadig større fart. Stadig mer av offentlig og privat tjenesteutvikling inkluderer stadig flere digitale løsninger og innbyggere blir i økt grad henvist til digital kommunikasjon for å få tilgang til disse. Den siste tids korona-situasjon har vist oss nødvendigheten av og mulighetene for digitale løsninger og kommunikasjon. Dette har satt fart på tilsiget av nye løsninger, samtidig det har økt innbyggernes ferdigheter og bruk av digital kommunikasjon og tjenestebruk. Samtidig som digitaliseringen på mange områder er et gode, ser vi også at utviklingen medfører en del utfordringer for de grupper FFO representerer.

  07.09 - 07.09.2021

  FFOs lokaler, Mariboesgate 13, Oslo (evt. digitalt)

  Påmelding
  Nettverk om digitalisering

  07.09 - 07.09.2021, FFOs lokaler, Mariboesgate 13, Oslo (evt. digitalt)