Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Du har mer punch når du kjenner dine rettigheter!

Du har mer punch når du kjenner dine rettigheter!

Tidspunkt
30.11.2020 til 30.11.2020
Sted
Digitalt møte via Teams

Å begynne på skolen er en milepæl og en av de store overgangene i livet. Skolen er også stedet som danner grunnlaget for videre læring. Skolegangen kan ofte være mer utfordrende for de som har et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. 80 prosent av alle skoler er ikke tilgjengelig for bevegelseshemmede, vedtak om spesialundervisning blir ikke fulgt opp og mange sliter for å få sine lovfestede rettigheter oppfylt. Hvilke rettigheter har man egentlig og hva gjør man om skolen ikke oppfyller disse?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) inviterer i samarbeid med FFO Rogaland til et halvdagswebinar den 30. november 2020 om rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede og kronisk syke barn. Webinaret gir deg som forelder eller ansatt i skolesektoren mulighet til å sette seg inn i de ulike rettighetene på skolefeltet for funksjonshemmede og kronisk syke, i tillegg til en dypere innsikt i PPTs rolle og FFOs interessepolitiske arbeid på feltet.

Webinaret er gratis og alle kan delta uavhengig av organisasjonsmedlemskap. Målgruppen er foreldre til funksjonshemmede barn, øvrige pårørende, skoleansatte, PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole, skoleeiere og lærere.

Sted: Teams

Tid: 30. november 2020 kl. 09:00 – 12:00.  

 

Tentativt program

09:00: Velkommen v/FFO Rogaland

09:05 Hvilke rettigheter har funksjonshemmede og kronisk syke i grunnskolen v/FFOs Rettighetssenter

09:50: Spørsmålsrunde til Rettighetssenteret

10:05 Pause

10:15: Personlig historie

10:30: Erfaringer fra PPT v/PPT Stavanger

11:15: Pause

11:30: FFOs interessepolitiske arbeid v/interessepolitisk leder Berit Larsen

12:00: Slutt

Navn på foredragsholdere kommer.

Påmeldingsfrist er torsdag 26. november. Lenke til Teams vil bli sendt ut 27. november.