Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / FFOs kongress og representantskapsmøte

FFOs kongress og representantskapsmøte

Tidspunkt
27.11.2021 til 28.11.2021
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Gardermoen

Det vises til innkalling og foreløpig saksliste til FFOs kongress, utsendt 27. mai 2021.

FFOs kongress er en arena for å sette aktuelle saker på dagsorden. Utover faste vedtektsfestede saker vil vi denne gangen invitere til drøfting av oppfølgingen av FFOs strategiske plan der FFOs arbeid i kommunene er satt opp.

Innenfor tidsrammen av FFOs kongress gjennomføres også de sakene som ifølge FFOs vedtekter skal behandles i FFOs representantskap.

Invitasjonen finner du her

Praktisk informasjon finner du her

Felles sakspapir kongress og representantskap:

K21-001/RE21-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet

K21-001/RE21-001 Vedlegg stemmefordeling 2021

K21-002/RE21-002 Godkjenning av innkalling

K21-003/RE21-003 Godkjenning av saksliste

K21-004/RE21-004 Valg av møtefunksjonærer (kommer senere)

K21-005/RE21-005 Godkjenning av forretningsorden

Sakspapir kongress:

K21-006 Godkjenning av valgreglement

K21-007 FFOs vedtekter

K21-007 Vedlegg - Forslag til nye vedtekter

K21-008 FFOs program for 2022 – 2023

K21-008 Vedlegg - Forslag til nytt program

K21-008 Vedlegg - Utdypingsnotat - FFOs definisjon av funksjonshemming og begrepsbruk

K21-009 a) Oppfølging av FFOs strategiske plan. Forlenging av perioden for  FFOs strategiske plan

K21-009 b) Oppfølging av FFOs strategiske plan. FFOs arbeid i kommunene                                  

K21-009 b) Vedlegg strategi for kommunesatsing i FFO 2022-2027

K21-010 Saker fra medlemsorganisasjonene, hovedstyret og fylkes-FFO

K21-010 Vedlegg. Saker fra medlemsorganisasjonene, hovedstyret og fylkes-FFO

K21-011 Medlemskontingent for årene 2022 - 2023

K21-012 Valg (kommer senere)

Sakspapir representantskap:

RE21-006 Hovedstyrets årsberetning 2019 og 2020

RE21-007 Hovedstyrets årsregnskap 2019 og 2020

RE21-008 FFOs rammebudsjett 2022 (kommer senere)

RE21-009 Medlemskap i FFO

RE21-009 Vedlegg. Medlemskapsvurdering Hodepine Norge

RE21-009 Vedlegg. Medlemskapsvurdering Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom

Personalia
Posisjon i organisasjon nasjonalt (fylles kun ut av representanter fra organisasjonene nasjonalt)
Posisjon i fylkes-FFO
Posisjon i FFO nasjonalt
Har du noen tilretteleggingsbehov
Trenger overnatting: