Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / FFOs representantskapsmøte og ekstraordinære kongress

FFOs representantskapsmøte og ekstraordinære kongress

Tidspunkt
21.11.2020 til 21.11.2020
Sted
Nettmøte kl 11:00-15:00

Som konsekvens av Covid 19 arrangerer FFO høstens representantskapsmøte digitalt.

FFOs kongress 2019 ba om en gjennomgang av FFOs vedtekter med utgangspunkt i at et forslag skulle legges fram på ekstraordinær kongress 2020. Den ekstraordinære kongressen et lagt innenfor rammene av FFOs representantskap.

Vedlagt følger påmeldingslenke. Det vil komme nærmere informasjon om hvordan de formelle sidene ved møtet vil blir håndtert.

Personalia 
 
 
 
Organisasjon/fylkes-FFO
 
 
Skal håndtere stemmeretten
 
 
Annen representasjon
 
Hvilken posisjon har du?
 
Epost kan oppgis på deltakerliste