Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Interessepolitikk i 356 kommuner – bli med på en samtale om hvordan få det til

Interessepolitikk i 356 kommuner – bli med på en samtale om hvordan få det til

Tidspunkt
31.05.2022 til 31.05.2022
Sted
Digitalt møte - Teams kl. 13:00-14:30

Målgruppe: FFOs medlemsorganisasjoner nasjonalt

Det er forskjell på å ha rett og å få rett. Dette oppleves spesielt i kommunene. Derfor trenger vi å mobilisere engasjerte organisasjonsmedlemmer rundt i hele landet. Hvordan får vi dette til?

Bli med på en samtale om hvordan FFO-fellesskapet i kommunene kan oppnå likestilling og deltakelse for mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom og deres pårørende.

Litt mer bakgrunn for saken:

FFOs kongress vedtok i november en strategi for kommunesatsing. Vi arbeider nå med handlingsplan for denne, og vi trenger organisasjonenes synspunkter og innspill. De færreste organisasjonene har kommuneledd, men til sammen har vi mange engasjerte representanter for organisasjonene som kunne utgjøre en enorm forskjell i den enkelte kommune.

Et av delmålene i strategien er å gi de kommunale rådene for personer med funksjonsnedsettelse et løft. Hver kommune er lovpålagt å ha et råd som skal ivareta interessene til personer med funksjonsnedsettelse. Disse oppnevnes hvert fjerde år – like etter kommune- og fylkestingsvalget. Rådene kan bli enda mer sentrale aktører for å bidra til at rettigheter blir oppfylt. Hvordan kan FFO-fellesskapet få rekruttert gode kandidater til de kommunale rådene i 2023? Og hvordan kan FFO-fellesskapet bidra til at rådene jobber for våre interesser?

Det varierer hvor tett medlemsorganisasjonene er i det lokale arbeidet i FFO. Dette er en stor utfordring for fylkes-FFO som arbeider med å rekruttere rådsmedlemmer i kommunene, og til andre brukermedvirkere i andre fora. Vi tror flere ville ha nytte av å delta i samarbeidet lokalt, slik at vi i det store fellesskapet kan ha representanter i alle kommunene.

Vi ønsker en dialog med medlemsorganisasjonene nasjonalt om hvordan vi sammen kan bli en tydeligere interessepolitisk aktør i kommunene.

Påmeldingsfrist: 25. mai

 

Personalia
Har du behov for skrivetolking?