Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Oppnevning av representanter til brukerråd i Statped - nasjonalt brukerråd

Oppnevning av representanter til brukerråd i Statped - nasjonalt brukerråd

Tidspunkt
17.09.2020 til 21.10.2020
Sted

Det skal på nytt oppnevnes representanter til det nasjonale brukerrådet og de fire regionale brukerrådene etter forslag fra FFO og våre organisasjoner. Oppnevningsperioden er fra 01.01.2021-31.12.2022.

FFO skal foreslå 7 representanter og 7 personlige vararepresentanter til det nasjonale brukerrådet og de fire regionale brukerrådene.

Statped står overfor en omstilling i perioden fremover, noe som vil føre til en endring av organisasjonsmodell. Endringene vil mest sannsynlig skje i løpet av 2021. Dette kan medføre endringer av strukturen på organiseringen av brukerrådene. Dette vil vi komme tilbake til om nødvendig.

Frist for å melde representanter er onsdag 21. oktober 2020.

Vedlagt finner du Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped og Reiserefusjon og møtehonorar 2020-21

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped

Reiserefusjon og møtehonorar brukerrepresentant 2020-21

 

 

Personalia
Er du bruker?
Er du pårørende?
Er du ansatt i brukerorganisasjon?
Representant
Personvernregelen (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi samler inn, og behandler dine personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg og råd. Ved å svare på, og sende inn dette skjemaet samtykker du til at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Mariboesgate 13, 0183 Oslo, innhenter dine personopplysninger som skal brukes i forbindelse med FFOs forslag til kandidater til brukerråd i Statped. Opplysningene vil bli videresendt Statped. Hvis du blir oppnevnt vil de også legges inn i FFOs database med oversikt over brukerrepresentanter. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.