Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Oppnevning av representanter til brukerutvalget til Helsereiser ANS

Oppnevning av representanter til brukerutvalget til Helsereiser ANS

Tidspunkt
02.02.2021 til 31.03.2021
Sted

Det skal oppnevnes brukerrepresentanter til en ny periode i brukerutvalget til Helsereiser ANS. Brukerutvalget oppnevnes for 2 år.

Brukerutvalget er et organ for drøfting av innspill og tilbakemeldinger fra brukerne vedrørende Pasientreiser HF sine ansvarsområder.

FFO har 3 representanter i brukerutvalget, samt at det skal oppnevnes 1-2 vararepresentanter.

Frist for å melde representanter er 1. april 2021

 

Vedlegg; mandat for brukerutvalget i Pasientreiser ANS

Personalia
Er du bruker?
Er du pårørende?
Er du ansatt i brukerorganisasjon?
Representant
Nye EU-regler (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg og råd. Jeg samtykker til at Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Mariboesgate 13, 0183 Oslo, innhenter personopplysninger som skal brukes til å foreslå kandidater til forslag til brukerutvalget til Helsereiser ANS. Opplysningene vil bli videresendt Helsereiser ANS. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Personopplysningene vil kun bli oppbevart så lenge denne oppnevningsprosessen pågår, og vil bli slettet etter at Helsereiser ANS har tatt sin oppnevning.