Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Status: Høringen ble sendt ut 30.07.2019

Innspill på denne saken rettes til: grete.crowo@ffo.no
Innen: 26.08.2019

Høring - Endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven),30.07.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Forslagene har til formål å legge bedre til rette for at målene med inkluderingsdugnaden kan nås ved å legge ytterligere til rette for at statlige virksomheter kan føre en inkluderende rekrutteringspraksis.

Les høringsbrevet her