Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

Status: Høringen ble sendt ut 01.10.2019

Innspill på denne saken rettes til: grete.crowo@ffo.no
Innen: 15.11.2019

Høring - forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden,01.10.2019

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om at det ikke innføres ordninger i ny alderspensjon fra folketrygden som gir høyere alderspensjon til pensjonister som forsørger ektefelle eller barn.

Les høringsbrevet her.