Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

Status: Høringen ble sendt ut 25.06.2019

Innspill på denne saken rettes til: live.kroknes.berg@ffo.no
Innen: 21.10.2019

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov,25.06.2019

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967.

Les høringsbrevet her