Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Ny boligsosial lov

Status: Høringen ble sendt ut 15.12.2020

Innspill på denne saken rettes til: grete.crowo@ffo.no
Innen: 25.01.2021

Høring - Ny boligsosial lov,15.12.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Lovforslaget følger opp et av tiltakene i Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024), som regjeringen la frem 2. desember 2020.

Leas høringsbrevet her