Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Status: Høringen ble sendt ut 27.08.2019

Innspill på denne saken rettes til: asta.tale.strand@ffo.no
Innen: 06.10.2019

Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige,27.08.2019

Barne- og familiedepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om det er behov for å innføre nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksisterende hjemler, for personer som er i kontakt med mindreårige. Formålet er å forebygge overgrep mot mindreårige.

Les høringsbrevet her