Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Status: Høringen ble sendt ut 26.08.2021

Innspill på denne saken rettes til: grete.crowo@ffo.no
Innen: 08.10.2021

Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser,26.08.2021

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette Trygdekoordineringsutvalgets utredning på høring.

Les høringsbrevet her