Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Status: Høringen ble sendt ut 25.06.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker,25.06.2019

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Forslaget er utarbeidet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra departementet.

Les høringsbrevet her