Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd

Status: Høringen ble sendt ut 09.02.2021

Innspill på denne saken rettes til: arnfinn.aarnes@ffo.no
Innen: 20.05.2021

Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd,09.02.2021

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd.

Les høringsbrevet her