Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høringsbrev om forskriftsfesting av tilskuddsordninger

Status: Høringen ble sendt ut 12.05.2020

Innspill på denne saken rettes til: live.kroknes.berg@ffo.no
Innen: 10.07.2020

Høringsbrev om forskriftsfesting av tilskuddsordninger,12.05.2020

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter for sju av tilskuddsordningene under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområder. Forslaget er i all hovedsak en regelfesting av dagens tilskuddsordninger.

Les høringsbrevet her