Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Notater

Politiske notater

 • 22.05.2019

  Gode boliger for alle

  <p>Å ha et godt sted å bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet. Funksjonshemmede og kronisk syke vil bo som andre, men har ikke den samme valgfriheten i boligmarkedet.</p>
 • 08.05.2014

  Pasientens helsetjeneste

  <p>Slik skaper vi pasientens og brukerens helsetjeneste.</p>
 • 17.08.2017

  En skole for alle

  <p>En god skolepolitikk</p>
 • 25.11.2016

  Veien til et universelt utformet samfunn

  <p>Det gjøres mye for å sikre universell utforming og tilgjengelighet i norsk samfunn. Men tempoet må økes. Tirsdag 22. november lanserte FFO ny politikk som viser hva som skal til for å sikre en god fremdrift.</p>
 • 02.11.2016

  Broer til arbeid

  <p>Hvordan få flere funksjonshemmede i jobb&nbsp;</p>
 • 09.06.2016

  Hjelpemiddelordningen er truet: Ikke flytt den til kommunenen

  <p>Dette notatet er FFOs, NHFs og Unge Funksjonshemmedes innspill til en hjelpemiddelformidling som støtter opp under funksjonshemmedes selvstendighet og deltagelse i alle deler av samfunnslivet.</p>
 • 15.03.2016

  - Tannhelse er også helse

  <p>FFOs notat om tannhelse</p>
 • 15.03.2016

  Robuste kommuner - for hvem?

  <p>Kommune- og fylkestingsvalget 2015: Robuste kommuner - for hvem?</p>
 • 15.03.2016

  Trygg økonomi - for hvem?

  <p>Heftet gir et godt bilde av hvordan det er å leve med en funksjonshemming eller kronisk sykdom i dag, og hva det kreves både av en selv og av de ytelsene og ordningene man er avhengige av.</p>
 • 26.03.2015

  Hvordan få rettigheter oppfylt?

  <p><br />FFOs notat om funksjonshemmedes rettssikkerhet: - HVORDAN FÅ RETTIGHETER OPPFYLT?<br /><a href="/link/fbae28a9d7de415fbcec71a6a750ca8b.aspx">Her kan du også laste ned en word-versjon av notatet</a>.</p>