Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Notater

Hjelpemiddelordningen er truet: Ikke flytt den til kommunenen

Dette notatet er FFOs, NHFs og Unge Funksjonshemmedes innspill til en hjelpemiddelformidling som støtter opp under funksjonshemmedes selvstendighet og deltagelse i alle deler av samfunnslivet.