Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform

Status: Høringen ble sendt ut 10.05.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform,10.05.2016

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier.

Les høringsbrevet her