Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Status: Høringen ble sendt ut 21.04.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Endringer i opplæringsloven og friskoleloven,21.04.2016

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Les høringsbrevet her 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tittel/id2483904/