Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - "Bostøtten - opprydning og forankring" - rapport fra ekspertgruppe

Status: Høringen ble sendt ut 23.05.2022

Innspill på denne saken rettes til: grete.crowo@ffo.no
Innen: 15.08.2022

Høring - "Bostøtten - opprydning og forankring" - rapport fra ekspertgruppe,23.05.2022

Kommunal- og distriktsdepartementet har fått overlevert rapporten "Bostøtten - opprydning og forankring" fra en ekspertgruppe som ble oppnevnt av det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020. Formålet med ekspertgruppens arbeid har vært å evaluere dagens bostøtteordning, herunder samspillet med andre statlige og kommunale velferdsordninger, og å gi forslag til innretningen på den fremtidige bostøtteordningen. 

Les høringsbrevet her