Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Status: Høringssvar er gitt 09.10.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven),30.07.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Forslagene har til formål å legge bedre til rette for at målene med inkluderingsdugnaden kan nås ved å legge ytterligere til rette for at statlige virksomheter kan føre en inkluderende rekrutteringspraksis.

Les høringsbrevet her

Høring - Endringer i forskrift til lov om statens ansatte m.v. (statsansatteloven),09.10.2019

Les FFOs svar her.