Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Status: Høringssvar er gitt 01.04.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger),10.01.2020

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger).

Les høringen her.

Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger),01.04.2020

Les FFOs svar her