Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Status: Høringen ble sendt ut 09.03.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.,09.03.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 og omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger til nærstående i livets sluttfase i folketrygdloven kapittel 9.

Les høringsbrevet her