Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven

Status: Høringssvar er gitt 27.12.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven,28.11.2019

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven på offentlig høring. Høringsnotatet foreslår å dele dagens tilskuddsordning for studieforbund mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Høringsnotatet foreslår også to nye forskrifter om tilskuddsordningen for studieforbund godkjent av henholdsvis Kunnskapsdepartementet eller Kulturdepartementet som vil bli fastsatt i medhold av voksenopplæringsloven. Disse vil erstatte forskriften til voksenopplæringsloven som er gjeldende i dag. I forskriftene foreslås det bl.a. at timekravet til kurs reduseres fra åtte timer til seks, eventuelt fire timer. Les høringsbrevet her

Høring - Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven,27.12.2019

Les FFOs svar her.