Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy

Status: Høringssvar er gitt 27.03.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy,14.02.2017

Nytt regelverk for små elektriske kjøretøy, utvidelse av definisjonen av rullestol samt regulering av elsykkel etter bilansvarslovgivningen.

Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet endringer av en rekke forskrifter slik at det blir mulig å benytte flere typer små elektriske kjøretøy på offentlige trafikkarealer i Norge. Videre foreslås det utvidelse av definisjonen av rullestol, samt at små elektriske kjøretøy og elsykkel fritas forsikringsplikt.

Les høringsnotatet her

Høring - forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy, utvidelse av definisjonen av rullestol samt regulering av elsykkel etter bilansvarsloven,27.03.2017

Les FFOs svar her