Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften – Helsekrav

Status: Høringen ble sendt ut 12.12.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Forslag til nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften – Helsekrav,12.12.2014

Vegdirektoratet har sendt forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. på offentlig høring.

Forslaget innebærer endringer i helsekravene, og utkastet er i sin helhet utarbeidet av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet vil også forestå den videre behandling av høringssvarene, som av formelle årsaker likevel skal sendes til Vegdirektoratet.

Høringsfrist er 15. mars.

Gå til høringsnotatet her.