Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

Status: Høringssvar er gitt 11.12.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden,01.10.2019

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om at det ikke innføres ordninger i ny alderspensjon fra folketrygden som gir høyere alderspensjon til pensjonister som forsørger ektefelle eller barn.

Les høringsbrevet her.

Høring - forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden,11.12.2019

Les FFOs svar her.